Skip links

Για πληροφορίες σχετικά με την επιδότηση για την κατασκευή eshop, μπορείτε να μας καλέσετε στο 2310 220 500

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας και θα σας καλέσουμε άμεσα!


  Έχετε επιχείρηση και θέλετε να μάθετε άμεσα αν δικαιούστε την επιδότηση των €5000 για κατασκευή eshop καθώς και περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα; Καλέστε μας στο 2310 220 500 καθημερινά από τις 9:00 έως τις 19:00. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

  Προδημοσιεύθηκε η δράση “e-λιανικό” για επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, για την κατασκευή eshop. Το πρόγραμμα απευθύνεται μονάχα σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου με φυσικό κατάστημα και επιδοτεί σε ποσοστό 100% την κατασκευή eshop και την αγορά υπολογιστή.

  Το συνολικό ποσό για το πρόγραμμα είναι €80.000.000 αλλά καθώς δεν υπάρχει βαθμολογία και θα εγκριθούν όλες οι προτάσεις που θα υποβληθούν αρκεί να πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα. Δηλαδή το ποσό των €80.000.000 θα αυξάνεται μέχρι να καλυφθούν όλες οι προτάσεις που θα υποβληθούν.

   

  Οι βασικές προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης για τα eshop e-λιανικό είναι:

  • να έχουν ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ( ΚΑΔ 47 )
  • να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες
  • να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής
  • να έχουν ολοκληρώσει (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών) την περίοδο από 18/03/2020 έως και πριν την υποβολή της αίτησης, την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος που θα πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
   • θα λειτουργεί σε δύο γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive
   • θα συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών
   • θα διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών
  • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
  • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
  • να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013.

  Για πληροφορίες σχετικά με την επιδότηση για την κατασκευή eshop, μπορείτε να μας καλέσετε στο 2310 220 500


   Επιλέξιμες Δαπάνες

   Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000 € για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης έχουν ως ακολούθως:

   1. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών) Φιλοξενία (hosting, collocation, κτλ.)
   2. Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του.
   3. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.)
   4. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
   5. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

   Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020. Συνεπώς, το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να έχει εκκινήσει ως Φυσικό και Οικονομικό αντικείμενο από την ημέρα αυτή και μετά.

   Μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας παρακάτω και να σας καλέσουμε άμεσα για ενημέρωση.

   Εξαιρούνται:

   • οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)
   • οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας,
   • οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού.

   Δείγμα εργασιών

   Ένα μικρό δείγμα των έργων μας

   Σας ενδιαφέρει;

   Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας και θα σας καλέσουμε άμεσα.

   Προλάβετε την προσφορά.

    Καλέστε μας και επωφεληθείτε από την μοναδική μας προσφορά!

    2310 220 500

    © 2020 BigDrop. All Rights Reserved.